ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมการแก้ไขปัญหาหนี้(ฟ​รี) ที่ มพบ. ประจำเดือนเมษายน 2555

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5467 โดย กรรมการชมรม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกหนี้และบุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทางชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล จึงได้จัดให้มีการอบรมแก้ไขปัญหาหนี้ฯ เป็นประจำทุกๆสามเดือน โดยชมรมฯจะมีการประกาศบนหน้าบอร์ดให้ทราบว่าในแต่ละครั้งว่า จะมีการจัดอบรมในวันเวลาใด และวิทยากรท่านใด ที่จะเป็นผู้ดูควบคุมแลการอบรมดังกล่าว

การอบรม(ฟรี )สำหรับการอบรมในครั้งต่อไปที่จะถึงนี้ จัดขึ้นในวัน

อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.


สถานที่อบรมคือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (ห้องประชุม ชั้น 2) เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนะโยธิน (ราชวิถี 7) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สำหรับวิทยากรผู้บรรยาย ประจำเดือนเมษายน 2555 นี้

วิทยากรหลัก คุณ Kaewja (รองประธานชมรมฯ)
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร : 081-910-2524


และวิทยากรสมทบ คุณ สุภาพรรณ(Yhud) (กรรมการชมรมฯ)
เบอร์โทร : 085-552-4803
การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น! เพียงแต่จะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เท่านั้น จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 ท่าน
ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จึงใครขอเรียนเชิญสมาชิกใหม่ที่กำลังคิดจะหยุดจ่าย หรือเพิ่งเริ่มหยุดจ่าย และอยากได้ความรู้นับตั้งแต่ก้าวแรกไปจนสุดทาง

• เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน(เริ่มหยุดจ่ายใหม่ๆ)...ไปจนถึงขั้นตอนต่อสู้คดีในชั้นศาล และการถูกบังคับคดี (อายัดเงินเดือน , อายัดทรัพย์)

• ใช้การอธิบายด้วยภาษาแบบชาวบ้าน (ภาษาชาว “ยิ้มสู้หนี้”) เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง

• ชี้ให้เห็นประเด็นกลโกงของเจ้าหนี้ ทั้ง “ตามข้อกฏหมาย” และ “ช่องโหว่ของกฏหมาย”

• เพื่อนสมาชิกจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย กับ“ชาวยิ้มสู้หนี้”อีกมากมาย (ที่มีหัวอกเดียวกัน เนื่องจากเป็นหนี้เหมือนกัน) และจะได้พบกับกรรมการชมรมฯอีกหลายท่าน ที่ประสบความสำเร็จในการ “ปลดหนี้” โดยใช้แนวทางของชมรมฯ


รวมทั้งสมาชิกเก่าที่ยังมีข้อสงสัย อยากจะฟังเพื่อความเม่นยำ ในรายละเอียดบางเรื่อง ถึงแม้จะได้อ่านหรือศึกษาข้อมูลในเวปของชมรมฯมาบ้างแล้วก็ตาม การอบรมนี้จะช่วยให้ท่านมีความรู้ มีความเข้าใจ มีตัวเลือก และมีทัศนะคติในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองได้มากขึ้น

สมาชิกที่สนใจ สามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ในกระทู้นี้ โดยจะประกาศปิดรับสมัคร เมื่อมีจำนวนสมาชิกที่เข้ามารับฟัง ครบจำนวน 50 ท่านแล้ว

และเนื่องจากจำนวนที่นั่ง มีจำนวนจำกัด (50 ท่าน) ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดที่ลงชื่อขอจองที่นั่งแล้ว แต่บังเอิญติดธุระด่วนในภายหลัง ทำให้ไม่สามารถมาร่วมงานในวันดังกล่าวได้ (เพิ่งมารู้ว่า ไม่สามารถไปร่วมงานได้ในทีหลัง)

1. ขอให้แจ้ง “สละสิทธิ์” มาในกระทู้นี้ ก่อนถึงวันงานอย่างน้อย 3 วัน
2. โทรบอกวิทยากรผู้รับผิดชอบในเดือนนั้นๆ บอกถึงเหตุผลที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ หรือ
3. e-mail แจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานอบรม กับวิทยากรผู้จัดงาน


ทั้งนี้...เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้มีโอกาสไปร่วมในงานแทน (กรุณาอย่าใช้สิทธิ์จองที่นั่งเพื่อ “กั๊ก” คนอื่น โดยที่ตนเองไม่ได้ไป)

สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วในแต่ละท่าน สามารถจองสิทธิ์ที่นั่งได้เพียง 1 ที่นั่ง...เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้"จองสิทธิ์ที่นั่ง"เผื่อคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก

และไม่ได้ทำการลงทะเบียนให้ถูกต้อง


หากสมาชิกท่านใด ขอจองสิทธิ์ที่นั่งแล้ว แต่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ (เพิ่งมารู้ทีหลังในตอนใกล้วันงาน ว่าไม่สามารถไปได้) แล้วไม่ยอมแจ้งการ “สละสิทธิ์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ไปแทน ทางชมรมฯจะขอ“ตัดสิทธิ์”ของท่านสมาชิกท่านนั้นๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯในครั้งต่อไป หากชมรมฯมีการจัดกิจกรรมใดๆขึ้นอีกในภายภาคหน้า (ติด Blacklist ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ)

รายชื่อผู้ที่ติด Blacklist ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ

งานอบรมฟรีเดือนมกราคม 55 (จองไว้ แต่ไม่มา)
1.thewika
2.parsley
3.joe
4.rs-watanabe
5.The Frist

ผู้ที่ติด Blacklist ของชมรมฯ ในครั้งที่ผ่านๆมา หากมีเหตุผลพอสมควร ทางวิทยากรที่เป็นผู้ดูแล จะเป็นผู้พิจารณาอนุโลมให้เป็นกรณี หรือเป็นรายบุคคลไป หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ

การจัดอบรมแก้ไขปัญหาหนี้ในแต่ละครั้ง ถึงแม้จะเป็นการอบรมฟรีก็จริง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้สถานที่ของ มพบ. อีกทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ มพบ. ที่จะต้องมาอำนวยความสะดวกให้ ทั้งๆที่เป็นวันหยุด โดยไม่มีค่าแรง ไม่มี OT.
ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ก็มาด้วยจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าแรงเช่นเดียวกัน...แต่มาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนเป็นหนี้ ให้มีทางออก
จึงอยากให้สมาชิกที่มีความประสงค์มาร่วมในงาน กรุณารับผิดชอบในการจองสิทธิ์ดังกล่าว (ยกเว้นมีเหตุด่วน เหตุจำเป็นจริงๆ ช่วยกรุณาแจ้งให้วิทยากรได้รับทราบด้วย)

อนึ่ง...สำหรับสถานที่ซึ่งเป็นสำนักงานของ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ดังกล่าว ไม่มีพื้นที่สำหรับรองรับการจอดรถของสมาชิก (ไม่มีลานจอดรถ) ดังนั้น จึงใคร่ขอแนะนำให้สมาชิกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม ควรใช้บริการรถโดยสารหรือรถสาธารณะในการเดินทาง จะเป็นการดีที่สุด


จึงขอประกาศให้สมาชิกชมรมฯได้รับทราบโดยทั่วกัน

กรรมการชมรม
ประกาศ ณ.วันที่ 21/กุมภาพันธ์/2555

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5468 โดย กรรมการชมรม
ขออนุญาตอ้างอิงถึงสรุปการประชุมของคณะกรรมการชมรมฯ
ครั้งที่ 5/2554 (วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554)
ณ.ห้องประชุม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซอยวัฒนโยธิน (ราชวิถี 7) อนุสาวรีย์ชัยฯ

ตามมติของที่ประชุม ข้อที่ 4.2.3 ในหัวข้อ "สมาชิกที่เคยมาฝึกอบรมฟรีที่ มพบ.แล้ว ยังจะสามารถขอมาฝึกอบรมได้อีก ในครั้งอื่นๆต่อไป โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง...หรือควรจำกัด?"

ในการอบรมฟรีที่ มพบ.ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง จากรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียน จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกหน้าเก่าที่มาอบรมซ้ำๆอยู่หลายท่าน แต่ข้อจำกัดในการใช้สถานที่ของ มพบ.ก็คือ มีจำนวนที่นั่งของผู้เข้าอบรมจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น การที่สมาชิกหลายท่าน ลงทะเบียนอบรมซ้ำๆ จะถูกมองว่าเอาเปรียบสมาชิกใหม่ๆ ที่ไม่เคยเข้าอบรม เพราะบางคนที่มาลงทะเบียนอบรมแบบซ้ำๆนั้น ไม่ต้องการมาฟังความรู้ แต่ต้องการมาเพื่อพบปะกับเพื่อนๆสมาชิก หรือกรรมการเสียมากกว่า

ที่ประชุมจึงเสนอความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรจะจำกัดจำนวนครั้งการเข้าอบรมของสมาชิก ที่เคยเข้ารับการอบรมไปแล้ว ดังนี้ จำกัดจำนวนให้สมาชิกท่านเดิม อบรมได้เพียงท่านละ 2 ครั้งเท่านั้น โดยให้มีผลนับย้อนหลังในครั้งที่ผ่านๆมาด้วย โดยให้แม่งานที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ชี้แจงต่อสมาชิกที่เคยมาอบรมเกิน 2 ครั้งแล้ว บนหน้าเว็บบอร์ด และขอให้ถือเป็นกติกาในการคัดกรองสมาชิกที่จะเข้าอบรม

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #5476 โดย กรรมการชมรม
ปล.สำหรับที่อยู่ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.) สามารถดูได้จากที่อยู่ในด้านล่างสุดของหน้าเวปไซด์นี้
หรือจากแผนที่ใน Web link นี้

old.consumerthai.org/cms/images/stories/map_ffc.jpg

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5485 โดย rattanad
เรายังเหลืออีกรอบ อยากไปด้วยจัง แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปจีนมั้ย ... ขอลุ้นก่อนนะคะ

อยากไป อยากไป อยากไป

ยืนก็ได้นะ

Anakin เขียน: คุณยังไม่กรอกข้อมูล "วันที่ออกบัตรประชาชน" และ "ที่อยู่" เลยครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5506 โดย kook

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5508 โดย kaewja
และแล้ววันอบรมครั้งที่ 2 ก็ประกาศมาแล้วนะค่ะ ด้วยความช่วยเหลือ
จากน้องๆ ที่น่ารักค่ะ

งานนี้ แก้วจ๋ากับน้องหยัดไม่ได้มาแค่ 2 คนค่ะ เราได้รับเกียรติจาก
คุณอาที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของชมรมฯ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ
พร้อมทั้ง ขอถือโอกาสนี้ เรียนเชิญ
1.ท่านประธานที่เคารพ ( ห้ามขาด)
2.รองประธานทุกฝ่าย
3.กรรมการทุกรุ่น ตั้งแต่1 (ไม่รู้ว่าใครบ้าง ^^ ) จนถึงรุ่นล่าสุด รุ่นที่ 8( คงรู้ตัวแล้วนะว่าติดรุ่นให้แล้ว :P )

มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่มากล้น และมาร่วมสังสรรค์ ต้อนรับสมาชิกใหม่ๆ นะค่ะ
ชมรมเรามีดารามากมาย เป็นไอดอลขวัญใจลูกหนี้ก็เยอะ รบกวนมาโชว์หน้าตา
ทั้งหล่อทั้งสวยกันหน่อยนะค่ะ

โดยแก้วจ๋า มีกำหนดวาระคร่าวๆ ว่า นอกจากเรา จะมาแนะนำ แนวทางการปฎิบัติ
ตัวของลูกหนี้เพื่อปลดหนี้ มาแชร์สิ่งที่เราเรียนรู้และได้ปฎิบัติจนประสบความ
สำเร็จ เรายังมีโอกาสที่จะเรีนนรู้จาก

1. คุณอาไพโรจน์ -ผู้เป็นนักการเงินที่เก่งมากค่ะ ท่านกลัวว่า สูตรการคำนวณ
ดอกเบี้ยจะสาบสูญไปกับตัวท่าน ท่านจึงอยากมาถ่ายทอดให้พวกเราได้รู้ว่า
เขาคิดดอกเบี้ยเราเกินไปมากแค่ไหน พิสูจน์กันให้เห็นๆๆๆ ค่ะ
(ควรมีความรู้พื้นฐาน Microsoft excel นะค่ะ ) ซึ่งใครหลายคนเคยเรียกร้อง
อยากรู้ แก้วจ๋าเองตั้งใจมารับความรู้นี้ด้วยเช่นกัน เพราะยังไม่ได้เรียนเลยค่ะ

2. คุณอาประพัฒน์ - ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นทนายผู้มากประสบการณ์ประจำชมรมเราค่ะ
หลายท่านที่เคยไปสวนลุมจะเจอท่านนี้ประจำค่ะ จะมาบอก เกี่ยวกับการไปศาล
คำแนะนำเรื่องคดีแพ่งต่างๆ ค่ะ

3. คุณประธานชมรมฯ คุณนกกระจอกเทศจะมากับลีลาที่เร้าใจลูกหนี้เช่นเดิมค่ะ
อะไรที่ไม่สามารถบอกได้บนเวปบอร์ด สามารถมาถาม มางัดเอาเคล็ดลับต่างๆ
จากเธอได้นะค่ะ ขึ้นกับใครจะกล้างัดแค่ไหนค่ะ ไม่หวงความรู้อยู่แล้วค่ะ ^^

นี้เป็นแค่น้ำจิ้มให้สมาชิกทราบเบื้องต้นว่า วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555
เวลา 13.00 น. ณ มพบ. จะเจออะไรบ้างนะค่ะ รีบมาลงทะเบียนนะค่ะ แต่
ขออย่าลืมกติกามารยาทของเรานะค่ะ

1. ต้องเป็นสมาชิกชมรม ฯ (ทั้งมาเดี่ยวและมาคู่)
2. กรุณากรอกข้อมูลสมาชิกที่จำเป็น ให้ครบและเป็นจริงนะค่ะ
3. หากที่นั่งเต็ม เราจะเก็บชื่อผู้ที่มาทีหลังสำรองไว้ ถ้ามีการยกเลิกค่ะ
4. ที่สำคัญมาก ต้องขอร้องว่า ถ้าท่านจะสละสิทธิ์ด้วยเหตุใดก็ตาม กรุณา
ติดต่อแก้วจ๋า หรือ น้องหยัด ตามเบอร์และอีเมล์ที่ให้ไว้ข้างต้น หรือใน
Hot line นะค่ะ เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านครั้งต่อไป และเพื่อสมาชิกท่าน
อื่นที่อยากมาแล้วจองไม่ทัน ได้มีที่นั่งค่ะ
5 เราขอสงวนสิทธิ์ ขอให้สมาชิกเข้าอบรมไม่เกินคนละ 2ครั้ง เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะ


ขอบคุณค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5511 โดย VEE
ขอสมัครเข้าร่วมอบรม 1 ที่ค่ะ

ใช้สิทธิ์ครบ 2 ครั้ง พอดีค่ะ

ครั้งแรก วันที่ 9 ตค. 54 ใช้ชื่อสมาชิก "บุญอยู่"
แต่บอร์ดเดิมล่ม สมัครใหม่ เลยเปลี่ยนใช้ชื่อตัวเองซะเลย

อยากได้สูตรคำนวนดอกเบี้ยของคุณอาค่ะ :P

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5513 โดย ordinaryG
จอง 1 ที่ค่ะ

Anakin เขียน: ข่วยแก้ไข "ชื่อ" ให้ถูกต้องด้วยครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5516 โดย batk
รับทราบครับ...พี่แก้วจ๋า.......

ลงสมุดนัดหรือยังค่ะ ทำตัวให้ว่างนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะ แก้วจ๋า

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5520 โดย kunnai

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5531 โดย Nana2208
เค๊าต้องจองเปล่า??


แหมๆ อยากเป็นวิทยากรบ้างแหะ ไ่ม่ได้ถือไมค์หลายเดือนแล้ว

เดะจะแวะไปป่วนนะจ๊ะ

^^ ^^ ^^

ไม่มีน้องนานาได้ไงค่ะ แก้วจ๋า

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5537 โดย Badgirl

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5543 โดย พี่ลี
พี่ลี..ขอไปเป็นพร็อพ....นะ....นะ...

ขอไปด้วยคะ....ไม่อยากให้พลาดซักงาน... :pray:


งานนี้จะขาดสาวงามได้ไงค่ะ พี่ลีต้องไปค่ะ ลงสมุดนัดไว้เลยนะค่ะ แก้วจ๋า

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5583 โดย Angsuu
ถึงคุณแก้ว มิ่งมิตรผู้อารีย์ของอัง อังจองข้างหน้าสุด อังจะหอบเสื่อไปด้วยไปนั่งข้างหน้าและจะไปพร้อมกับหัวใจไปดูคุณแก้วทำหน้าที่วิทยากรคะ o_)

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5586 โดย kaewja
พี่อังจะทำให้แก้วจ๋า :shy: นะ เพราะ พี่อังมีความรู้ปลดหนี้เพียบ แก้วจ๋ายังไม่ได้
ครึ่งของพี่มังค่ะ ต้องขอความรู้จากพี่มากกว่าค่ะ ขอบคุณที่จะไปค่ะ ยินดีต้อนรับ
เสมอค่ะ

รอน้องหยัด เข้ามาอัพเดทว่า มีใครผ่านเกณฑ์ของชมรมบ้างนะค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5590 โดย Angsuu
ที่อังมีความรู้ในเรื่องปลดหนี้ อังก็ได้อ่านจากคุณแก้วจ๋าตอบในกระทู้ต่างๆ ด้วย อังอยากจะบอกว่า คุณแก้วคือไอดอล
ของอังอีกคนหนึ่ง ที่อังติดตามคะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5591 โดย

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5597 โดย sopavadee
พี่ไก่ขอจอง 1 ที่ เดือนเมษายน ปิดงบ แต่จะพยายามไปให้ได้ อยากพบเพื่อน-พี่-น้องผู้มีจิตใจดีๆๆๆๆทุกท่าน อยากเจอพี่อัง แต่เสียดาย เราเจอกันก็คุยกันยังไม่อิ่มเลย มีอะไรอยากคุยมากมาย อยากฟังปัญหา
ของ เพื่อน-พี่-น้อง :wo:

Anakin เขียน: พี่ไก่ครับ ช่วยแก้ "วันที่ออกบัตรประชาชน" และ "วันเดือนปีเกิด" ให้ถูกต้องด้วยครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5600 โดย minhosor
ซอร์จอง 1 ที่ค่ะ

รอบที่แล้วสละสิทธิ์เพราะติดธุระด่วน รอบนี้ไม่พราดแน่นนอนค่ะ

อยากเจอตัวจริง พี่อัง พี่ลี่ แสนสวยของน้องซอร์ค่ะ

คอยให้กำลังใจซอร์มาตลอดเลย

Anakin เขียน: ช่วยแก้ "วันที่ออกบัตรประชาชน" ให้ถูกต้องด้วยครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

10 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #5602 โดย Angsuu
เรียนคุณแก้วจ๋า มิ่งมิตรผู้อารีย์ของอัง
อังไม่จองที่นั่งนะคะ เอาไว้ให้สำหรับพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ที่ยังไม่มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหรือพลาดโอกาส
แต่อังจะไปร่วมงานและร่วมให้กำลังใจชาวหนี้ทุกคนคะ..คิดถึงคุณแก้วเสมอ รอเวลาที่จะได้เจอคุณแก้ว...
o_)

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: พี่ลีBadmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 1.178 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena