ตำนานมีชีวิต คนยิ้มสู้หนี้

9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 6 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31987 โดย กอบัว
ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นชมรมที่ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสถาบันการเงิน ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด

นอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดเป็นประจำดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการของชมรมฯ หนี้บัตรเครดิต ยังทำงานเพื่อสังคม ด้านอื่นๆ โดยที่คณะกรรมการทั้งหมดของชมรมฯ ไม่มีเงินเดือนประจำ ไม่มีค่าแรง ทุกท่านทำงานด้วย “จิตอาสา” ไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยการจัดกิจกรรมไปยังต่างจังหวัด ออกสื่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่การแก้ไขหนี้ตามแนวทางของชมรม
ที่พอรวบรวมได้ มีดังต่อไปนี้

(เนื่องจากเว็บบอร์ดของชมรมฯ ล่มหลายครั้ง ทำให้ข้อมูล หรือรูปภาพเดิมๆ หายไป ประกอบกับกรรมการได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ทำให้ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน กรรมการชมรมพยายามรวบรวมเท่าที่จะหาได้)

หากสมาชิกท่านใด หรือกรรมการรุ่นพี่ท่านใด ยังพอมีรูปภาพหรือข้อมูลเก่าๆเก็บไว้ โปรดส่งมาให้คณะกรรมการปัจจุบัน เพื่อรวบรวมไว้เป็นเกียรติประวัติการทำงานของกรรมการชมรมฯ

เพราะเราเชื่อว่า เส้นทางที่สมาชิกเดินกันได้ทุกวันนี้ ก็ด้วยเกิดจากการ “ส่งต่อ” มายังรุ่นสู่รุ่น
เกิดจากความเสียสละของอาจารย์ทั้งสองท่าน เกิดจากจิตอาสา เกิดจากความเสียสละของรุ่นพี่ ซึ่งเอ่ยนาม กล่าวอ้างได้ไม่หมด ทั้งที่ออกสื่อได้ และเป็นผู้ที่ผลักดัน เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆเบื้องหลัง


ขอบพระคุณมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผู้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ ที่ให้เราได้อาศัยเป็นร่มเงา

ในนามของคณะกรรมการรุ่นปัจจุบัน และสมาชิกชมรมหนี้ฯ ทุกท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณรุ่นพี่ทุกท่าน ที่ได้ส่งต่อช่วยเหลือพวกเรา จนทำให้หลายๆชีวิตไปต่อได้

พวกคุณทุกคนคือ “ตำนานที่มีชีวิต”

ที่เราจะมิลืมเลือนโดยเด็ดขาด...
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31988 โดย กอบัว
.
แนะนำชมรมฯ

นโยบายของชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล (Vision)

ผลักดันแก้ไขกฎหมายที่เอารัดเอาเปรียบภาคประชาชน โดยสถาบันการเงิน

แผนการทำงาน (Objection)

1. ผลักดันแก้ไขกฎหมายคดีผู้บริโภคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยผู้บริโภคโดยไม่เปิดโอกาสให้นายทุนใช้ช่องโหว่จากกฎหมายนี้ ฟ้องกลับมายังประชาชน
2. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศ/คำสั่ง ไม่ให้สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ย+ค่าธรรมเนียม เกินกว่าที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ (ปพพ.) กำหนด
3. สนับสนุนให้มี พรบ.ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31989 โดย กอบัว
ประมาณปี 2548 ปัญหาหนี้สินเพื่อการบริโภค อันเป็นผลจากปล่อยสินเชื่อเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ส่งผลให้มีผู้ร้องเรียนปัญหาหนี้บัตรเครดิต เข้ามายังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก

มีนาคม 2548 "คนเคยเป็นหนี้" (คุณสาโรจน์) คุณอาไพโรจน์ คุณอาประพัฒน์ แสดงความเห็นและให้ความรู้ช่วยเหลือลูกหนี้ในกระทู้ "ทางออกคนเป็นหนี้"มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงได้จัดทำข้อมูลคำแนะนำ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิต เผยแพร่ผ่านห้องสะพานข่าวใน www.consumerthai.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากเข้ามาอ่าน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบกับ คุณอาไพโรจน์ โภคสุพัฒน์(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินชมรม) อดีตพนักงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเห็นว่าปัญหาหนี้บัตรเครดิตเป็นปัญหาสำคัญ เพราะคนที่เป็นกำลังหลักของประเทศชาติ
คนที่มีการศึกษาดีเป็นแรงงานคุณภาพ 9 ล้านคนเป็นหนี้บัตรเครดิต 6 ล้านคนเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
วันวันไม่เป็นอันทำงานเพราะถูกตามทวงหนี้ ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ ประเทศชาติมีแต่จะพัง
คุณอาไพโรจน์ จึงคิดที่จะลุกขึ้นมาเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาสังคมที่กำลังเกิดขึ้น โดยเริ่มจากเข้าไปโพสต์ข้อมูลการแก้ปัญหาหนี้สินในเว็บไซต์ www.manager.co.th
ได้เขียนกระทู้เรื่อง "สมควรตั้งชมรมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลหรือยัง"
ในเวลาไม่กี่วัน กระทู้ของคุณอาไพโรจน์ มีคนคลิ๊กเข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นมากว่า 4,000 ครั้ง
จากการนัดพบกันของสมาชิกที่ในห้องคนเป็นหนี้จึงคิดว่า
ควรจะก่อตั้งชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลขึ้น เพื่อ

1. ช่วยสังคม ในกลุ่มของผู้เป็นหนี้
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาหนี้
3. ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยสร้างให้เกิดความเป็นธรรม เรื่องดอกเบี้ย วิธีการติดตามหนี้


พฤษภาคม 2548 สมาชิกชาวหนี้ที่มาคุยและถาม-ตอบกันในกระทู้ "ทางออกคนเป็นหนี้" เห็นพ้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะตั้งชมรมฯ ตามที่คุณอาไพโรจน์ โภคสุพัฒน์ ได้คิดริเริ่มไว้ และได้นัดพบปะกัน

16 กันยายน 2548 เปิดเวบไซด์ชมรมฯ เป็นครั้งแรก โดยความเอื้อเฟื้อของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และจัดให้ชมรมฯ เป็น 1 ในเครือข่ายผู้บริโภคของ มพบ. โดยแยกออกมาจากปัญหาผู้บริโภคอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

18 มีนาคม 2550 เปิดตัวชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลอย่างเป็นทางการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงานเดิม อาคาร ปปง. ถ.พญาไท)ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31991 โดย กอบัว
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2550 ชมรมหนี้ฯ โดยคุณอาไพโรจน์ และคุณอาประพัฒน์ รวมไปถึงคุณนกกระจอกเทศ กรรมการชมรมในขณะนั้น หรือประธานชมรมฯ ปัจจุบัน
ได้ไปให้ความรู้เรื่องหนี้บัตรเครดิต ในรายการ “ตาสว่าง” ทางโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 โดยมีคุณสัญญา คุณากร เป็นพิธีกร

กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31992 โดย กอบัว
คุณหมูสมิง หนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิต และคุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ของมุลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ไปร่วมรายการ “จับเข่าคุย” ทางช่องเก้า ดำเนินรายการโดย คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา(ขออภัย คลิปนี้ ได้มาไม่ครบถ้วน พยายามตามหาอยู่นานมาก เมื่อได้มาแล้ว ต้องนำมาตัดต่อใหม่ ทำใหม่ กว่าจะได้คลิปเท่าที่เห็น และวันที่ ปีพ.ศ. ก็ไม่ปรากฎชัดเจน
สมาชิกท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดส่งข้อมูลมาทาง e-mail กรรมการปัจจุบัน หน้า Hotline ได้ค่ะ)
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31993 โดย กอบัว
.
มีตติ้งประจำปี ครั้งที่ 1

อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 ที่โออิชิ ทองหล่อ
คุณอาไพโรจน์


คุณวัชร์ ลำผักกูด


ตำนานที่มีชีวิตในยุคนั้น
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31994 โดย กอบัว
.
มีตติ้งประจำปี ครั้งที่ 1 (ต่อ)

อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 ที่โออิชิ ทองหล่อคุณวัชร์ ลำผักกูด ,คุณตุ๊กเข้คุณวัชร์ ลำผักกูด,กอบัว,คุณเครดิตแมน,คุณแบดแมน,moomooคุณอาร์ชาวิน ,คุณแบดแมน,กอบัว,moomoo,คุณนกกระจอกเทศ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31995 โดย กอบัว
.
มีตติ้งประจำปี ครั้งที่ 2 อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554

ห้องประชุมชั้นสอง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
คุณ Titan และคุณเครดิตแมนคุณตุ๊กเข้ คุณ Pikolo และคุณแก้วจ๋า กรรมการรุ่นที่ 5คุณปูเป้ และคุณหยัด สุภาพรรณ กรรมการรุ่นที่ 6

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #31996 โดย กอบัว
พี่ mom23 สมาชิกคุณภาพของเรา และคุณ nana2208 กรรมการรุ่น 5

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32046 โดย กอบัว
.
ชมรมหนี้ฯ ออกรายการมองมุมใหม่ ตอน “เป็นหนี้มีทางออก”

ตัวแทนคือคุณกอบัว รองประธานชมรมฯ ฝ่ายบริหาร ในฐานะลูกหนี้ ที่มีทางออก

ร่วมกับผู้ดำเนินรายการ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ

ทางสถานีไทยพีบีเอส วันที่ 5 กันยายน 2553


ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32047 โดย กอบัว
14 กันยายน 2553 : รายการ “วาระประเทศไทย” สถานีไทยทีวี (ช่อง ITV เดิม) ขอสัมภาษณ์คุณนกกระจอกเทศเกี่ยวกับเรื่องทางออกของคนเป็นหนี้

และทำสกู๊ปข่าวตัวแทนลูกหนี้ที่ถูกทวงหนี้โดยไม่เป็นธรรม โดยคุณตุ๊กเข้ กรรมการชมรมฯ เป็นตัวแทนลูกหนี้ สัมภาษณ์ที่บ้านคุณตุ๊กเข้ จ.ชลบุรีไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32050 โดย กอบัว
16 กันยายน 2553 : รายการ “ตรงไป ตรงมา” สถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11 เดิม)

ขอถกปัญหากับคุณนกกระจอกเทศ เรื่อง พรบ.ทวงหนี้
ขอขอบคุณ "พ่อยอด" กรรมการรุ่น 9 มา ณ.ที่นี้ด้วย
ที่เอื้อเฟื้อ Clip โดยได้รวม file เข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการชม
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32052 โดย กอบัว
19 ตุลาคม 2553
: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนาทางวิชาการ และการลงนามความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 22ราย บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการภายใต้แนวคิด “ปัญหาบัตรเครดิต ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข”คุณนกกระจอกเทศ คุณอาร์ชาวิน และคุณกอบัว ตัวแทนชมรมหนี้
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลโกงของเจ้าหนี้ สถาบันการเงินต่างๆ ทั้งในเรื่องฟ้องบัตรเสริม และประเด็นเรื่องอื่นๆ กับคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก่อนเข้าร่วมงานเสวนา)


ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32053 โดย กอบัว
27 มกราคม 2554
: รายการ “ที่นี่ทีวีไทย” สถานีไทยทีวี ขอสัมภาษณ์ประธานฯ นกกระจอกเทศ เกี่ยวกับข่าว การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครดิตบูโร โดยจะเพิ่มเติมให้เครดิตบูโร ทำการจัดเก็บประวัติการชำระค่าระบบสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ต้องการกู้สินเชื่อกับธนาคาร

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32055 โดย กอบัว
4 กุมภาพันธ์ 2554 : รายการ “แตกประเด็น” ไทยทีวีสีช่อง 3
ขอสัมภาษณ์ประธานฯ นกกระจอกเทศ เกี่ยวกับข่าวเครดิตบูโร การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครดิตบูโร โดยจะเพิ่มเติมให้เครดิตบูโร ทำการจัดเก็บประวัติการชำระค่าระบบสาธารณูปโภค เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ต้องการกู้สินเชื่อกับธนาคาร...ที่ยังถูกกระแสคัดค้านจากสังคมอยู่ในปัจจุบัน12 พฤษภาคม 2554 : สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ร่วมกับ นสพ.ไทยโพสต์ ขอสัมภาษณ์คุณนกกระจอกเทศ ประเด็นเกี่ยวกับ กระทรวงการคลังมีนโยบายให้ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน เข้ามาช่วยแก้ปัญหาหนี้สินประชาชนในส่วนของหนี้บัตรเครดิต ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดี โดยจะทำการไฟแนนซ์หนี้ จากหนี้บัตรเครดิตให้เปลี่ยนมาเป็นหนี้ส่วนบุคคลแทน ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนทางสังคมว่า จะเป็นการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตฯ ได้จริงหรือไม่?
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32056 โดย กอบัว
16 มิถุนายน 2554 คุณอาไพโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการเงินของชมรมฯ ,ประธานชมรมฯ คุณนกระจอกเทศ และคุณกอบัว ร่วมประชุมกับคณะกรรมมาธิการร่างพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสคบ.
และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องการเอารัดเอาเปรียบของสถาบันการเงิน โดยใช้ประกาศแห่งประเทศไทย มาเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ และมีการล่วงละเมิด การคุกคามของบริษัทรับจ้างทวงหนี้ ที่ห้องประชุมชั้นสอง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32057 โดย กอบัว
4 กันยายน 2554 ประธานชมรมฯ คุณนกกระจอกเทศ คุณอาประพัฒน์ และคุณกอบัว ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องนโยบายของรัฐ กับบัตรเครดิตชาวนา ร่วมกับคุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32058 โดย กอบัว
รายการจากใจถึงใจ เรื่อง “หนี้บัตรเครดิต” สัมภาษณ์ ประธานขมรมฯ คุณนกกระจอกเทศ ,คุณกอบัว รองประธานชมรมหนี้ฯ ฝ่ายบริหาร,คุณอาร์ชาวิน รองประธานฝ่ายกิจกรรม เป็นตัวแทนชมรมฯ ถ่ายทอดชีวิตของลูกหนี้ที่ใช้แนวทางของชมรมฯสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการวันที่ 10 ตุลาคม 2553
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32059 โดย กอบัว
นิทรรศการมีชีวิต วันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสากล ที่โรงแรมมิราเคิล จัดโดย สสส. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

คุณกอบัว รองประธานชมรมหนี้ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนชมรมฯ ไปเผยแพร่การแก้ไขหนี้กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #32060 โดย กอบัว
ประมาณเดือนกันยายน ปี 2554 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์คุณกอบัว ในฐานะลูกหนี้ที่เคยถูกข่มขู่ จากสำนักงานทวงหนี้ ในเรื่องคลินิคแก้ไขหนี้บัตรเครดิต โครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องหนี้บัตรเครดิต ของชมรมฯ ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคช่วงที่สอง สัมภาษณ์สดคุณอาประพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายชมรมฯ และคุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
และสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ คุณปูเป้ คุณจัน คุณธนูวงศ์ สมาชิกของชมรม

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 1.953 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena