ตำนานมีชีวิต คนยิ้มสู้หนี้

9 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา - 9 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา #46462 โดย นกกระจอกเทศ
22 กันยายน 2556 : ชมรมหนี้บัตรเครดิตฯร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค , นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) , สคบ. , คปภ. , สมาคมธนาคาร และกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
ร่วมจัดกิจกรรมสัมนาร่วมกัน ในลักษณะของเวทีผู้บริโภค เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบสำหรับภาคประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาว่าด้วยเรื่อง “ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียม” และ “สัญญาที่ไม่เป็นธรรม” ที่ยังคงเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ

กระทู้อ้างอิง
www.consumerthai.org/debtclub/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=5&id=40403&Itemid=64
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา - 8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #62218 โดย นกกระจอกเทศ
29 เมษายน 2557 : ชมรมหนี้ฯ , มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกันจัดงานสมัชชาผู้บริโภค เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบสำหรับภาคประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาว่าด้วยเรื่อง “ดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียม” และ “สัญญาที่ไม่เป็นธรรม” เพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้ในระบบ(โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลหรือบัตรกดเงินสด) โดยสะท้อนปัญหาให้กับสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับทราบ พร้อมทั้งหาวิธีในการแก้ไขหรือลดปัญหา

กระทู้อ้างอิง
debtclub.consumerthai.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=5&id=41276&Itemid=64&limitstart=0#52046
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา - 8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #62219 โดย นกกระจอกเทศ
30 เมษายน 2557 : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ขอเชิญประธานชมรมหนี้ฯ คุณชูชาติ บุญยงยศ ไปถ่ายทอดสดในรายการ “ชั่วโมงทำกิน” ในหัวข้อ “ความเสี่ยงหนี้สิน บัตรเครดิต

เว็บไซด์อ้างอิง
program.thaipbs.or.th/newsprogram/article41821.ece?episodeID=545314
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา - 8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #62222 โดย นกกระจอกเทศ
6 พฤษภาคม 2557 : สถานีโทรทัศน์ TNN 24 ขอเชิญประธ่นชมรมฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ"คนหลังข่าว"
ในหัวข้อ “คนไทย กับ หนี้สิน
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #62223 โดย นกกระจอกเทศ
7 พฤษภาคม 2557 : สถานีโทรทัศน์ TNN 24 ขอเชิญ คุณชูชาติ บุญยงยศ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คนหลังข่าว"(อีกครั้ง)
ในหัวข้อ “ทวงหนี้ ที่เป็นธรรม
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา - 8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #62224 โดย นกกระจอกเทศ
14 พฤษภาคม 2557 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญประธานชมรมหนี้ฯ คุณชูชาติ บุญยงยศ ไปเป็นวิทยากรการอภิปรายเรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้บัตรเครดิต” ภายใต้โครงการสัมมนาภายในหัวข้อ “การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค” ให้แก่หน่วยงานรัฐ , บริษัทเอกชน , สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับฟัง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เป็นผู้ใช้เครดิตคาร์ดในชีวิตประจำวัน

เว็บไซด์อ้างอิง
www.utcc.ac.th/news/4198/การควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต.html

www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=231339:2014-05-18-05-55-03&catid=101:2009-02-08-11-30-52&Itemid=440


ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #62226 โดย นกกระจอกเทศ
19 พฤษภาคม 2557 : คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ พิธีกรข่าวในรายการจอโลกเศรษฐกิจ ขอเชิญประธานชมรมหนี้ฯ
คุณชูชาติ บุญยงยศ ไปถ่ายทอดสดทางสถานี Money Channelในรายการ “Money 360” ในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่อง
ตลาดบัตรเครดิตไทยฝ่ากระแสเศรษฐกิจชะลอตัวหนัก ฟื้นความเชื่อมั่นในการใช้ในอนาคตไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #62227 โดย นกกระจอกเทศ
28 กรกฎาคม 2557 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ไปร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการคุ้มครองลูกหนี้จากการติดตามทวงถามหนี้โดยไม่เป็นธรรม” เพื่อนำเสนอให้กับ คสช. ออกเป็นกฎหมาย พรบ.ทวงหนี้ สำหรับคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ต่อไป

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา #62228 โดย นกกระจอกเทศ
22 กรกฎาคม 2557 : สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง5 ขอเชิญประธานชมรมหนี้ฯ ไปออกอากาศในรายการ“รู้เรื่องเมืองไทย”(ออกอากาศในช่วงเช้า หลังข่าวช่อง5) เกี่ยวกับเรื่องหนี้ปัญหาบัตรเครดิตของคนไทย และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา - 8 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #62229 โดย นกกระจอกเทศ
9 กันยายน 2557 : ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ขอเชิญประธานชมรมหนี้บัตเครดิตฯ
ให้เป็นที่ปรึกษาคณะของคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ประกอบการร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ (พ.ร.บ.ทวงหนี้) เพื่อให้ออกตราเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ภายในปี 2558 นี้


"ชูชาติ บุญยงยศ" ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล วิเคราะห์ให้ฟังว่า กลุ่มได้ประโยชน์คือลูกหนี้และครอบครัว ที่ไม่ต้องถูกกดดันจากมิจฉาชีพที่รับจ้างทวงหนี้

"ข้อเท็จจริงแล้วใครเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้ แต่ไม่ควรถูกข่มขู่คุกคาม ผู้เสียผลประโยชน์ชัดๆ คือ สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ กับสำนักงานทนายความบางกลุ่ม พวกนี้รับจ้างทวงหนี้ด้วยวิธีผิดกฎหมายแบบแยบยล ยิ่งทวงมากก็ได้เปอร์เซ็นต์มาก ทุกครั้งที่ทวงถามหนี้ ผู้รับจ้างทวงจะได้ค่าตอบแทน เช่น โทรศัพท์ทวงหนี้บัตรเครดิตได้ครั้งละ 250 บาท เงินเหล่านี้จะถูกบวกไปกับจำนวนหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงช่วยลูกหนี้ทั่วประเทศไทยไม่ต้องรับภาระมากเกินไปอ้างอิงข้อมูลจาก
www.oknation.net/blog/bypunnee/2014/09/02/entry-1
สามารถไปดูรายละเอียดได้จากใน Video link นี้

program.thaipbs.or.th/newsprogram/article41821.ece?episodeID=617158

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 6 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #68890 โดย นกกระจอกเทศ
Replied by นกกระจอกเทศ on topic ตำนานมีชีวิต คนยิ้มสู้หนี้
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. …. รับหนังสือจากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคประชาชน นำโดย นายชูชาติ บุญยงยศ ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตและอนุกรรมการด้านการเงิน การธนาคาร ในคณะกรรมการองค์การอิสระฯ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติผลักดันการออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองลูกหนี้และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบ
อ้างอิงข้อมูลจาก
click.senate.go.th/?p=6487

www.consumerthai.org/2015/index.php/26-action/ffc-news/13-571020001.html

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #68891 โดย นกกระจอกเทศ
Replied by นกกระจอกเทศ on topic ตำนานมีชีวิต คนยิ้มสู้หนี้
วันที่ 22 มีนาคม 2558 รายการก่อนจะถึงจันทร์ ขอเชิญคุณชูชาติ บุญยงยศ และคุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์
ไปออกในรายการ เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับ"พ.ร.บ.ทวงหนี้" ฉบับใหม่

กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #68892 โดย นกกระจอกเทศ
Replied by นกกระจอกเทศ on topic ตำนานมีชีวิต คนยิ้มสู้หนี้
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รายการ"คนเคาะข่าว"ของสถานีโทรทัน์ ASTV ขอเชิญคุณชูชาติ บุญยงยศ
(ประธานชมรมหนี้ฯ) และคุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์(เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) ไปออกในรายการ เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิต และโครงการ"นาโนไฟแนนซ์"ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
6 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา - 6 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #86353 โดย นกกระจอกเทศ
Replied by นกกระจอกเทศ on topic ตำนานมีชีวิต คนยิ้มสู้หนี้
4 พฤษภาคม 2559 : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ขอเชิญประธานชมรมหนี้ฯ คุณชูชาติ บุญยงยศ ไปถ่ายทอดสดในรายการ “สถานีประชาชน” ในหัวข้อ มาตรการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต

program.thaipbs.or.th/watch/qvlnlq


ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.862 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena