กิจกรรมอบรมการแก้ไขปัญหาหนี้(ฟ​รี)ประจำเดือนกรกฏาคม 2555

 • konsiam
 • ผู้เขียนหัวข้อ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15077 โดย konsiam
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ให้กับลูกหนี้และบุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ทางชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล จึงได้จัดให้มีการอบรมแก้ไขปัญหาหนี้ฯ เป็นประจำทุกๆสามเดือน โดยชมรมฯจะมีการประกาศบนหน้าบอร์ดให้ทราบว่าในแต่ละครั้งว่า จะมีการจัดอบรมในวันเวลาใด และวิทยากรท่านใด ที่จะเป็นผู้ดูควบคุมแลการอบรมดังกล่าว

การอบรม(ฟรี )สำหรับการอบรมในครั้งต่อไปที่จะถึงนี้ จัดขึ้นในวัน

อาทิตย์ที่ 29 เดือนกรกฏาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น.

สถานที่อบรมคือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (ห้องประชุม ชั้น 2) เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนะโยธิน (ราชวิถี 7) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สำหรับวิทยากรผู้บรรยาย ประจำเดือนกรกฏาคม 2555 นี้

วิทยากรหลัก คุณอาร์ชาวิน (Arshavin) (รองประธานชมรมฯ)


และวิทยากรสมทบ คุณ คนสยาม(Konsiam) (กรรมการชมรมฯ)


การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมฟรี! ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น! เพียงแต่จะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เท่านั้น จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 ท่าน
ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จึงใครขอเรียนเชิญสมาชิกใหม่ที่กำลังคิดจะหยุดจ่าย หรือเพิ่งเริ่มหยุดจ่าย และอยากได้ความรู้นับตั้งแต่ก้าวแรกไปจนสุดทาง

• เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน(เริ่มหยุดจ่ายใหม่ๆ)...ไปจนถึงขั้นตอนต่อสู้คดีในชั้นศาล และการถูกบังคับคดี (อายัดเงินเดือน , อายัดทรัพย์)

• ใช้การอธิบายด้วยภาษาแบบชาวบ้าน (ภาษาชาว “ยิ้มสู้หนี้”) เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง

• ชี้ให้เห็นประเด็นกลโกงของเจ้าหนี้ ทั้ง “ตามข้อกฏหมาย” และ “ช่องโหว่ของกฏหมาย”

• เพื่อนสมาชิกจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุย กับ“ชาวยิ้มสู้หนี้”อีกมากมาย (ที่มีหัวอกเดียวกัน เนื่องจากเป็นหนี้เหมือนกัน) และจะได้พบกับกรรมการชมรมฯอีกหลายท่าน ที่ประสบความสำเร็จในการ “ปลดหนี้” โดยใช้แนวทางของชมรมฯ

รวมทั้งสมาชิกเก่าที่ยังมีข้อสงสัย อยากจะฟังเพื่อความเม่นยำ ในรายละเอียดบางเรื่อง ถึงแม้จะได้อ่านหรือศึกษาข้อมูลในเวปของชมรมฯมาบ้างแล้วก็ตาม การอบรมนี้จะช่วยให้ท่านมีความรู้ มีความเข้าใจ มีตัวเลือก และมีทัศนะคติในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองได้มากขึ้น

สมาชิกที่สนใจ สามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ในกระทู้นี้ โดยจะประกาศปิดรับสมัคร เมื่อมีจำนวนสมาชิกที่เข้ามารับฟัง ครบจำนวน 50 ท่านแล้ว

และเนื่องจากจำนวนที่นั่ง มีจำนวนจำกัด (50 ท่าน) ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดที่ลงชื่อขอจองที่นั่งแล้ว แต่บังเอิญติดธุระด่วนในภายหลัง ทำให้ไม่สามารถมาร่วมงานในวันดังกล่าวได้ (เพิ่งมารู้ว่า ไม่สามารถไปร่วมงานได้ในทีหลัง)

1. ขอให้แจ้ง “สละสิทธิ์” มาในกระทู้นี้ ก่อนถึงวันงานอย่างน้อย 3 วัน
2. โทรบอกวิทยากรผู้รับผิดชอบในเดือนนั้นๆ บอกถึงเหตุผลที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ หรือ
3. e-mail แจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานอบรม กับวิทยากรผู้จัดงาน

ทั้งนี้...เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้มีโอกาสไปร่วมในงานแทน (กรุณาอย่าใช้สิทธิ์จองที่นั่งเพื่อ “กั๊ก” คนอื่น โดยที่ตนเองไม่ได้ไป)

สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วในแต่ละท่าน สามารถจองสิทธิ์ที่นั่งได้เพียง 1 ที่นั่ง...เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้"จองสิทธิ์ที่นั่ง"เผื่อคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก

และไม่ได้ทำการลงทะเบียนให้ถูกต้อง

หากสมาชิกท่านใด ขอจองสิทธิ์ที่นั่งแล้ว แต่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ (เพิ่งมารู้ทีหลังในตอนใกล้วันงาน ว่าไม่สามารถไปได้) แล้วไม่ยอมแจ้งการ “สละสิทธิ์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ไปแทน ทางชมรมฯจะขอ“ตัดสิทธิ์”ของท่านสมาชิกท่านนั้นๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯในครั้งต่อไป หากชมรมฯมีการจัดกิจกรรมใดๆขึ้นอีกในภายภาคหน้า (ติด Blacklist ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ)ผู้ที่ติด Blacklist ของชมรมฯ ในครั้งที่ผ่านๆมา หากมีเหตุผลพอสมควร ทางวิทยากรที่เป็นผู้ดูแล จะเป็นผู้พิจารณาอนุโลมให้เป็นกรณี หรือเป็นรายบุคคลไป หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ

การจัดอบรมแก้ไขปัญหาหนี้ในแต่ละครั้ง ถึงแม้จะเป็นการอบรมฟรีก็จริง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตใช้สถานที่ของ มพบ. อีกทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ มพบ. ที่จะต้องมาอำนวยความสะดวกให้ ทั้งๆที่เป็นวันหยุด โดยไม่มีค่าแรง ไม่มี OT.
ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ก็มาด้วยจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าแรงเช่นเดียวกัน...แต่มาเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนเป็นหนี้ ให้มีทางออก
จึงอยากให้สมาชิกที่มีความประสงค์มาร่วมในงาน กรุณารับผิดชอบในการจองสิทธิ์ดังกล่าว (ยกเว้นมีเหตุด่วน เหตุจำเป็นจริงๆ ช่วยกรุณาแจ้งให้วิทยากรได้รับทราบด้วย)

อนึ่ง...สำหรับสถานที่ซึ่งเป็นสำนักงานของ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ดังกล่าว ไม่มีพื้นที่สำหรับรองรับการจอดรถของสมาชิก (ไม่มีลานจอดรถ) ดังนั้น จึงใคร่ขอแนะนำให้สมาชิกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม ควรใช้บริการรถโดยสารหรือรถสาธารณะในการเดินทาง จะเป็นการดีที่สุด


จึงขอประกาศให้สมาชิกชมรมฯได้รับทราบโดยทั่วกัน
กรรมการชมรม
ประกาศ ณ.วันที่ 27/มิถุนายน/2555

ขออนุญาตอ้างอิงถึงสรุปการประชุมของคณะกรรมการชมรมฯ
ครั้งที่ 5/2554 (วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554)
ณ.ห้องประชุม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซอยวัฒนโยธิน (ราชวิถี 7) อนุสาวรีย์ชัยฯ

ตามมติของที่ประชุม ข้อที่ 4.2.3 ในหัวข้อ "สมาชิกที่เคยมาฝึกอบรมฟรีที่ มพบ.แล้ว ยังจะสามารถขอมาฝึกอบรมได้อีก ในครั้งอื่นๆต่อไป โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง...หรือควรจำกัด?"

ในการอบรมฟรีที่ มพบ.ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง จากรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียน จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกหน้าเก่าที่มาอบรมซ้ำๆอยู่หลายท่าน แต่ข้อจำกัดในการใช้สถานที่ของ มพบ.ก็คือ มีจำนวนที่นั่งของผู้เข้าอบรมจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น การที่สมาชิกหลายท่าน ลงทะเบียนอบรมซ้ำๆ จะถูกมองว่าเอาเปรียบสมาชิกใหม่ๆ ที่ไม่เคยเข้าอบรม เพราะบางคนที่มาลงทะเบียนอบรมแบบซ้ำๆนั้น ไม่ต้องการมาฟังความรู้ แต่ต้องการมาเพื่อพบปะกับเพื่อนๆสมาชิก หรือกรรมการเสียมากกว่า

ที่ประชุมจึงเสนอความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรจะจำกัดจำนวนครั้งการเข้าอบรมของสมาชิก ที่เคยเข้ารับการอบรมไปแล้ว ดังนี้ จำกัดจำนวนให้สมาชิกท่านเดิม อบรมได้เพียงท่านละ 2 ครั้งเท่านั้น โดยให้มีผลนับย้อนหลังในครั้งที่ผ่านๆมาด้วย โดยให้แม่งานที่จะจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ชี้แจงต่อสมาชิกที่เคยมาอบรมเกิน 2 ครั้งแล้ว บนหน้าเว็บบอร์ด และขอให้ถือเป็นกติกาในการคัดกรองสมาชิกที่จะเข้าอบรม
Last edit: 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา by konsiam.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • konsiam
 • ผู้เขียนหัวข้อ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15079 โดย konsiam
สำหรับรายชื่อสมาชิกที่เป็น Blacklist ในการอบรมมีดังนี้

Blacklist จากการอบรมเดือนมกราคม 2555
 1. thewika
 2. parsley
 3. joe
 4. rs-watanabe
 5. The Frist


Blacklist จากการอบรมเดือนเมษายน 2555
 1. puningg
 2. wanvipa272
 3. toey_pinida
 4. 9smile
 5. nuukung
 6. dragoleocobra
 7. u4511781
 8. neungneung
 9. sunshiro
 10. thanatphong
 11. aranasset
 12. haha2356
 13. thip
 14. dewberryTM
 15. manan

ปล.สำหรับที่อยู่ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.) สามารถดูได้จากที่อยู่ในด้านล่างสุดของหน้าเวปไซด์นี้
หรือจากแผนที่ใน Web link นี้
Last edit: 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา by konsiam.
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • jackhunter
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15094 โดย jackhunter
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • arthit502
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15098 โดย arthit502
ลงทะเบียนจองด้วยครับ 1 ที่นั่ง
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • ไข่กระทะ
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15109 โดย ไข่กระทะ
ลงทะเบียนด้วย 1 ที่ค่ะ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • kaewja
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15111 โดย kaewja


ได้ฤกษ์เปิดตัวนะค่ะ อย่างนี้ต้อง จุดพลุ ให้สนั่นเมืองหน่อยนะ

วิทยากรหล่อๆ มากวิชามารมาทั้งที ยินดีด้วยค่ะ จะได้เจอ นาย konsiam บ่อยๆ ตามด้วย
^^ ^^ ^^
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:
Last edit: 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา by kaewja. เหตุผล: เพิ่มเติม
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • ดาว
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15114 โดย ดาว
จอง 1 ที่ค่ะ
รอบที่แล้วจองติดธุระไม่ได้ไปค่ะ รอบนี้น่าจะไม่พลาดนะคะ อิๆๆๆ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • Jolie
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15117 โดย Jolie
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • pimpim1968
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15123 โดย pimpim1968
ขอจองด้วยหนึ่งที่นั่งค่ะ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • ต่อ ต่อตระกูล
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15131 โดย ต่อ ต่อตระกูล
ต่อ ต่อตระกูล จอง 1 ที่ครับ :)
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • suratlee
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15135 โดย suratlee
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • jamjuree_pr
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15137 โดย jamjuree_pr
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • jamjuree_pr
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15138 โดย jamjuree_pr
ถ้าเราไปถึงอนุสาวรีย์แล้ว ต่อรถอะไรไปได้อีกมั้งค่ะ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • chaowalert
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15141 โดย chaowalert

jamjuree_pr เขียน: ถ้าเราไปถึงอนุสาวรีย์แล้ว ต่อรถอะไรไปได้อีกมั้งค่ะ


ขออนุญาต แม่งานเอาแผนที่มาให้สมาชิกดู
สมาชิกใหม่หาทางเข้าชมรมไม่เจอดูจากภาพนี้ครับไฟล์ที่แนบมาด้วย:
Last edit: 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา by chaowalert. เหตุผล: เพิ่มเติม
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • dadada
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15147 โดย dadada
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • Jjuly
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15149 โดย Jjuly
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • noinha
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15152 โดย noinha
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • Chang
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15174 โดย Chang
ขอจองหนึ่งที่นะครับ ครั้งนี้ไม่พลาดแน่ๆครับ
ขอบคุณมากครับ
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • kunchay
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15181 โดย kunchay
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
 • aranasset
 • ผู้เยี่ยมชม
 • ผู้เยี่ยมชม
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #15232 โดย aranasset
จอง 1 ที่ ครั้งที่แล้วแจ้งยกเลิกทาง Email แล้วครับ

ในฐานะแม่งาน ผมขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้คุณ aranasset เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ครับ
กรุณาติดตามการอบรมฯ ในครั้งต่อไปและขออนุญาติจากแม่งานด้วยครับ


อาร์ชาวิน
(รองประธานชมรมฯ)
Last edit: 7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา by .
กระทู้นี้โดนล็อคเรียบร้อยแล้ว!!
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 1.240 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

เข้าสู่ระบบ