ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

Registration
* This Field is required Required field | This Field IS visible on profile Field visible on your profile | This Field IS NOT visible on profile Field not visible on profile | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Information: Point mouse to icon

ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ ชมรมฯ หากทีมงาน ชมรมฯ ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
และจะต้อง activate Account ผ่านทาง Email ที่ให้ไว้กับชมรมฯ ดังนั้น กรุณาเช็ค email ทั้งใน Inbox (กล่องจดหมาย) และ Junk (จดหมายขยะ) โดยจะเป็นอีเมลล์อัตโนมัติ จาก ชมรมหนี้บัตรเครดิตฯ มีปัญหาติดต่อ anakin.debt@hotmail.com

ระบบการส่งเมล์ของชมรมหนี้ฯ มีปัญหาอยู่นะครับ ใครที่สมัครสมาชิกไว้แล้วไม่ได้รับอีเมล์คอนเฟิร์ม กรุณาใช้อีเมล์ที่สมัครสมาชิกไว้ ส่งอีเมล์มาที่ผม anakin.debt@hotmail.com นะครับ แล้วผมจะเปิดแอคเคาน์ให้ครับ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
* This Field is required This Field IS visible on profile

Your image will be resized if needed to a maximum dimension of 200 pixels width x 500 height automatically, but your image file should not exceed 2000 KB.

Select file

By clicking "Register", you certify that you have the right to distribute this photo.

* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Email : Please enter a valid e-mail address. A confirmation email will be sent to this address upon registration.
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Username : Please enter a valid username.  No spaces, at least 3 characters and contain 0-9,a-z,A-Z
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Password : Please enter a valid password.  No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Verify Password : Please enter a valid password.  No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile
* This Field is required This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile
This Field IS visible on profile Information for: กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คุณเป็นหนี้ : <p><span style="font-family: MS Sans Serif,Tahoma,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #000000;">กรุณาระบุลำดับที่ ..........ชื่อสถาบันการเงิน................ประเภทหนี้...../สินเชื่อ/เช่าซื้อ/บัตรเครดิต<br /><span style="color: #ff0000;"><strong>ตัวอย่าง</strong></span><br /><span style="color: #ff0000;">1.ธนาคารซิตี้แบงค์ ประเภทหนี้ บัตรเครดิต</span><br /><span style="color: #ff0000;">2.ธนาคาร กรุงไทย ประเภทหนี้ สินเชื่อ</span> <br /></span></span></span></span></p>
This Field IS visible on profile Information for: กลุ่ม Non Bank ที่คุณเป็นหนี้ : <p><span style="font-family: MS Sans Serif,Tahoma,sans-serif; font-size: x-small;">กรุณาระบุลำดับที่ ..........ชื่อสถาบันการเงิน................ประเภทหนี้...../สินเชื่อ/เช่าซื้อ/บัตรเครดิต<span style="color: #ff0000; font-family: MS Sans Serif,Tahoma,sans-serif; font-size: x-small;"><strong><br /> ตัวอย่าง</strong><span style="color: #ff0000; font-family: MS Sans Serif,Tahoma,sans-serif; font-size: xx-small;"><br /> 1.<span style="text-decoration: underline;">อีซี่บาย ประเภทหนี้ <span style="text-decoration: underline;">บัตรเครดิต<br /> 2.............................................. <span style="font-family: MS Sans Serif,Tahoma,sans-serif; font-size: x-small;"> </span></span></span></span></span></span></p>
 
* This Field is required Required field | This Field IS visible on profile Field visible on your profile | This Field IS NOT visible on profile Field not visible on profile | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Information: Point mouse to icon
Share on facebook

ค้นหาในกระทู้

คำสำคัญ

เปลี่ยนธีมสีของเว็บบอร์ด

Template
mod by JoniJnm.es

Login เข้าระบบ

เรามีคน Online

เรามี 123 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ครบเครื่องเรื่องผู้บริโภค

You are here  :