ได้รับหมายศาล บัตรเครดิต อิออน โจทย์ คือ JMT network

3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #94059 โดย Lucky2521
รบกวนสอบถามนะคะ
ตอนนี้ได้รับหมายศาล นัดขึ้นศาล 16 พ.ค 2560 นี้
โจทย์ฟ้อง คือ บริษัท JMT เรื่องผิดสัญญาบัตรเครดิต (JCB) ยอดในหมายศาล 49,740
ผิดนัดชำระตั้งแต่ ปี 2555 ยอด 39,597 เงินต้น 33,841 และหมายออก วันที่ 27 มีนาคม 2560 ผ่านมา 5 ปีแล้ว ในข้อมูลเครดิตน่าจะลบข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะ

ได้โทรไปหาทาง JMT ลองขอส่วนลด เค้าแจ้งว่าลดได้เต็มที่ 34,000- แต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินสามารถปิดที่ยอดนั้นได้ และทาง JMT ก็แจ้งว่า ถ้าไม่ปิด ก็ต้องไปที่ศาล และให้ปิดที่ ยอด 49,740 และเซ็นต์ที่ศาล และดอกเบี้ย เดินทุกวันเค้าแจ้งว่าเค้าได้รับการโอนกรรมสิทธ์มาจากอิออน

และได้ไปขอรายละเอียดข้อมูลเครดิตบูโรที่ ธ.กรุงไทยไว้แล้ว เพราะอยากรู้ว่าเราชำระล่าสุดเมื่อไร ตอนนี้รอเอกสารทางไปรษณีย์

ได้อ่านจากกระทู้เรื่องคดีหมดอายุความ เราสามารถต่อสู้ยื่นคำให้การได้ และถ้ามี ผีหยอด เงินเข้าไป ถ้าอายุความสะดุด แต่เราต้องรอสามารถเชคได้จากเอกสารเครดิตบูโร (วันชำระล่าสุด) ใช่ไหมคะ

ตอนนี้ทาง JMT ก็เงียบ ทางเราก็เงียบ เพราะเราก็เครียดอยู่ ว่าจะหาเงิน ปิดที่ไหน แต่เค้าก็ทิ้งท้ายว่า ตัดผ่อนได้นะ แต่ยังไม่สรุป ยอดที่จะผ่อน

ตอนนี้สับสนว่าจะหาแนวทางแก้ไขแบบไหนดี ระหว่างต่อสู้คดี หรือยอมจ่ายกับทาง JMT

ขอโทษที่เขียนวกไปวนมา เพราะสับสนในชีวิตอยู่คะ
ขอขอบคุณสำหรับคำชี้แนะล่วงหน้านะคะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #94062 โดย Suppalux2334

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #94063 โดย นกกระจอกเทศ

Bongkoch_1a เขียน: ตอนนี้ได้รับหมายศาล นัดขึ้นศาล 16 พ.ค 2560 นี้

โจทย์ฟ้อง คือ บริษัท JMT เรื่องผิดสัญญาบัตรเครดิต (JCB) ยอดในหมายศาล 49,740
ผิดนัดชำระตั้งแต่ ปี 2555 ยอด 39,597 เงินต้น 33,841 และหมายออก วันที่ 27 มีนาคม 2560

ได้อ่านจากกระทู้เรื่องคดีหมดอายุความได้หมายศาลครั้งแรกในชีวิต ต้องทำไงบ้างคับ
debtclub.consumerthai.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=5&id=42422&Itemid=64&limitstart=0

debtclub.consumerthai.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=5&id=42422&limitstart=20&Itemid=64#64964


ตอนนี้กสิกรขายหนี้ให้กับสถาบันบริหารสินทรัพย์ชโยแล้ว มีการขมขู่ว่าจะฟ้องศาลขอคำแนะนำ
debtclub.consumerthai.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=5&id=44259&Itemid=64#84128Bongkoch_1a เขียน: เราสามารถต่อสู้ยื่นคำให้การได้ และถ้ามี ผีหยอด เงินเข้าไป ถ้าอายุความสะดุด แต่เราต้องรอสามารถเชคได้จากเอกสารเครดิตบูโร (วันชำระล่าสุด) ใช่ไหมคะ


สอบถามเรื่องอายุความ ขอคำแนะนำด้วยครับ
debtclub.consumerthai.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=5&id=41083&Itemid=64#50231

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #94072 โดย Lucky2521
ขอบคุณ คุณนกกระจอกเทศ มากๆ เลยนะคะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #94085 โดย Pheonix
ข้อ ๒. ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) คดีบัตรเครดิตขาดอายุความ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ ศาลฎีกาได้วางหลักกฎหมายในเรื่องอายุความของหนี้บัตรเครดิตไว้ดังนี้ (๑) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๙/๒๕๔๐ (ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔/๒๕๔๐) การให้บริการประเภทบัตรเครดิตเป็นวัตถุประสงค์ของธนาคารโจทก์ การที่โจทก์ให้บริการการใช้บัตรเครดิตแก่สมาชิก โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรดังกล่าวจากสมาชิก โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการรับทำการงานต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก และการที่โจทก์ได้ชำระเงินให้เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจากสมาชิกภายหลัง เป็นการเรียกเอาค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปก่อน กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการรับทำการงานต่าง ๆ เรียกเอาค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปก่อน สิทธิเรียกร้องของโจทก์ดังกล่าวจึงมีอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๗) ตามใบแจ้งยอดหนี้เอกสารท้ายฟ้อง กำหนดให้จำเลยชำระหนี้ที่โจทก์ได้ออกเงินทดรองไป ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๘ จึงพ้นกำหนด ๒ ปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความ (๒) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๐๕/๒๕๔๔ การที่โจทก์ให้บริการประเภทบัตรเครดิตแก่สมาชิก ทำให้สมาชิกสามารถใช้บัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้ไปชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องนำเงินไปชำระทันที โจทก์เป็นผู้ชำระแทนสมาชิกไปก่อนแล้วจึงเรียกเก็บจากสมาชิกภายหลัง หรือสมาชิกสามารถนำบัตรไปถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ โดยผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ โดยโจทก์เรียกค่าธรรมเนียมจากสมาชิก เป็นกรณีที่โจทก์ผู้ประกอบธุรกิจในการรับทำการงานต่าง ๆ เรียกเอาเงินที่ได้ออกทดรองไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๗) การฟ้องเรียกเงินทดรองของโจทก์ จึงมีอายุความ ๒ ปี โจทก์แจ้งให้จำเลยชำระหนี้ที่เกิดจากใช้บัตรเครดิตภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ แต่จำเลยไม่ชำระตามกำหนด ถือว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัด โจทก์ย่อมบังคับสิทธิเรียกร้องของตนได้ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งจะครบกำหนดอายุความในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ การที่จำเลยชำระหนี้บางส่วนเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ นั้น เป็นการชำระหนี้ภายหลังจากขาดอายุความแล้ว จึงเพียงแต่ทำให้ลูกหนี้เรียกคืนไม่ได้ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ วรรคหนึ่ง เท่านั้น ไม่เป็นการรับสภาพหนี้อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) เมื่อโจทก์ฟ้องคดีวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งหลังครบกำหนดอายุความแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ข้อ ๓. ตามคำฟ้องข้อ ๒. เดิมจำเลยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และมีหนี้ค้างชำระอยู่กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวคือ เมื่อประมาณวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๖ จำเลยได้สมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิต อิออน เจบีซี การ์ด กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมทั้งภาระผูกพันที่เกิดขึ้นตามสัญญาทุกประการ ต่อมา บริษัท อิออน ฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้จำเลยเป็นสมาชิก โดยออกบัตรเครดิต อิออน เจซีบี การ์ด เลขที่ ๓๕๖๒-๗๐๐๑-๐๖๖๔-๙๖๐๐ ให้แก่จำเลย และได้อนุมัติวงเงินจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ให้แก่จำเลย ซึ่งจำเลยสามารถนำบัตรเครดิตที่บริษัท อิออน ฯ ออกให้ดังกล่าว ไปใช้ชำระค่าสินค้าและค่าบริการต่างๆ แทนเงินสด แก่ร้านค้าและสถานบริการที่ร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัทอิออนฯ ตลอดจนเบิกถอนเงินสดจากเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) ได้ภายในจำนวนวงเงินที่บริษัทอิออนฯ อนุมัติ หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ค้างชำระภายในกำหนด จำเลยยินยอมให้บริษัท อิออน ฯ คิดดอกเบี้ยจากยอดหนี้ที่ค้างชำระที่บริษัท อิออนฯ ประกาศเรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราร้อยละ ๒๐ ต่อปี จึงเป็นกรณีที่บริษัท อิออน ฯ ผู้ประกอบธุรกิจในการรับทำการงานต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป มีกำหนดอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๗) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๙/๒๕๔๐ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๐๕/๒๕๔๔ ดังนั้น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จึงจะต้องฟ้องจำเลยภายในกำหนดอายุความ ๒ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ตามคำฟ้องข้อ ๒. ปรากฏว่า จำเลยมียอดหนี้จากการใช้บัตรเครดิตค้างชำระบริษัท อิออน ฯ โดยจำเลยได้ชำระหนี้แก่บริษัท อิออน ฯ เพียงบางส่วน สรุปยอดบัญชี ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ปรากฎว่า จำเลยมีหนี้บัตรเครดิตค้างชำระจำนวน ๓๔,๐๓๕.๘๘ บาท แยกเป็นเงินต้นจำนวน ๓๐,๑๐๔.๖๖ บาท ดอกเบี้ยคงค้างจำนวน ๒,๐๖๓ บาท และค่าธรรมเนียมจำนวน ๑,๘๖๘.๒๒ บาท หลังจากนั้นจำเลยก็มิได้นำเงินมาชำระหนี้แก่บริษัท อิออน ฯ อีกแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบแจ้งการชำระเงิน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๐ ตามคำฟ้องข้อ ๔. การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยมีหน้าที่ต้องรับผิดชำระหนี้ในเงินต้นที่ค้างชำระตามสัญญาบัตรเครดิตให้กับโจทก์จำนวน ๓๐,๑๐๔.๖๖ บาท ดอกเบี้ยคงค้างจำนวน ๒,๐๖๓.๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม ๑,๘๖๘.๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวนดังกล่าว โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (วันฟ้อง) เป็นเงินดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๙,๐๓๑.๔๐ บาท รวมทั้งต้นเงิน ดอกเบี้ยคงค้าง ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยผิดนัดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๐๖๗.๒๘ บาท ซึ่งโจทก์ขอถือเป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้ รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปยอดหนี้ค้างชำระและการคิดดอกเบี้ย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๒ ดังนั้น อายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นับเป็นเวลา ๘ ปี ๒ เดือน ๒๕ วัน จึงพ้นกำหนด ๒ ปี นับแต่ขณะที่บริษัท อิออน ฯ อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๗) สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความสองปี (๗) บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (๑) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำการงานต่างๆ เรียกเอาค่าสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๙/๒๕๔๐ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๐๕/๒๕๔๔ และตามมาตรา ๑๙๓/๒๖ เมื่อสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความ ให้สิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้นขาดอายุความด้วย ดังนั้น สิทธิเรียกร้องในดอกเบี้ยคงค้าง ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยผิดนัด เป็นสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์ จึงขาดอายุความด้วย โจทก์รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จึงต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ ดังนั้น สิทธิเรียกร้องหนี้บัตรเครดิตของโจทก์จึงขาดอายุความดังกล่าว จำเลยจึงกราบขอประทานศาลท่านได้โปรดยกฟ้องของโจทก์เสียทั้งสิ้น

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #94088 โดย Lucky2521
ขอบคุณมากๆนะคะ คุณ Pheonix

นี่คือตัวอย่างคำให้การ ใช่ไหมค่ะ เป็นประโยชมาก :)

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #94113 โดย baipai
สู้อย่างเดียวค่ะ คุณ Lucky2521
เราก็เจอ JMT ฟ้องเหมือนกัน ขึ้นศาลวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ จ.สิงห์บุรี
ญาติเพิ่งโทรมาแจ้งว่ามีหมายศาลมาส่ง วันนี้ วันที่ 29.4.60 พอดี เดี๋ยวจะรีบขึ้นไปเอาหมายศาล และจะรบกวนคุณอาไพโรจน์ดูเรื่องคำให้การอีกที ว่าจะต่อสู้ข้อไหนได้บ้าง เพราะมั่นใจเหมือนกันว่า หมดอายุความแล้ว (บัตรเครดิต หยุด เมื่อปี 2555 ) เหมือนกันค่ะ
ยังไงก็ต้องสู้กับมันนะค่ะ อย่ายอมแพ้

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา - 3 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา #94276 โดย Lucky2521
ขอบคุณมาก...คุณ baipai สุ้ๆเช่นกันนะคะ
เข้าไปขอ รายการเครดิตบูโรที่ ธนาคารกรุงไทยมา ยังมีข้อมูล อิออนอยู่ ว่ารายละเอียดบัญชีปิดแล้ว สถานะ 42 -โอนหรือขายหนี้
เราเชคดู มีผีหยอดจ่ายให้ด้วย ชำระล่าล่าสุด ปี 2557 เราหยุดจ่ายตั้งแต่ ปี 2555 ฟ้อง ปี 2560 ผ่านมา เกือบ 3 ปี ก็เกินอายุความอยู่ดี

ของเรา วันขึ้นศาล 16 พค 60 แว้ววว ตอนนี้คุยขอลดกับ JMT ลดให้เหลือ 34,000 ยังไม่ตกลง เห็นทิ้งท้ายว่า ตัดผ่อนได้นะสนไหม

เงินต้นบัตร เครดิต JCB 33,841.21 รวมดอก 39,587.99 และ JMT ฟ้องที่ยอด 49,740.35
ลดเหลือ 34,000 ยังไม่ได้ตกลง เราว่าจะโทรไปอีก เค้าบอกดอกเบี้ยเดินทุกเดือน ยอดหนี้ยังหนักสำหรับเราอยู่

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94454 โดย Lucky2521
พรุ่งนี้จะไปขึ้นศาลแล้ว

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94458 โดย leadglass
สู้ๆ ค่า เราเพิ่งกลับมาจากศาลเลย กับ JMT เหมือนกัน (แต่ไปแถลงขอเลื่อนเนื่องจากคุณอาประพัฒน์ท่านป่วยกระทันหันค่ะ)

ถ้าเราเข้าใจไม่ผิด กรณีของคุณมีประเด็นสู้เรื่องอายุความได้

ยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะ

ปล. กรณีหนี้ถูกขายออกไปแล้วนี่ กำไรตกอยู่ที่คนทวงหนี้เต็มๆ แล้วล่ะ เพราะรับซื้อหนี้มาในราคาแสนถูก
ชิงไหวชิงพริบกันหน่อยล่ะค่ะ ขอให้โชคดีค่ะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94468 โดย Lucky2521
รอศาลอยู่ ตื้นเต้นๆ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา - 3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94477 โดย Lucky2521
ไปขึ้นศาลมาแล้วค่ะวันนี้ จะมาแชร์ประสบการให้ทุกคนได้ฟังนะคะ

ตื่นเช้ามากกก วันนี้ ศาลนัด 9 โมงเช้า
พอถึงศาล รีบเดินไปดูรายชื่อหน้าบอร์ด ว่าเรา อยู่ห้องไกล่เกลี่ยที่ 2 มี 7 คดี โจทย์ JMT มี 5 คดีวันนี้ มีจำเลย มา 2 คน ที่เหลือไม่มา เลย
เรารีบเดินไปที่ห้อง ห้องยังไม่เปิดคร้าาา นั่งรอแปปนึงมีเจ้าหน้าที่ศาลหรือที่เค้าเรียกว่าหน้าบัลลังค์มาเปิดประตู เป็นผู้ชาย และเรียกเราเข้าไปรอในห้อง และมีทนาย และจำเลยเรื่องอื่นกำลังเจรจาประนอมหนี้กัน

เรารีบแจ้งว่า ขอยื่นคำให้การ สู้ในเรื่องคดีขาดอายุความ ให้ไป 3 ชุด และขอชุดที่ 3 คืนตัวเรา เค้าจะนำไปแสตมป์ และจัดเข้าชุดให้ศาลท่าน สำเนาอีกชุดให้ทนายโจทย์

นั่งรอสักพัก ทนายของ JMT มา เข้าก็เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็หันมาที่เราว่า คุณจะสู้เรื่องอายุความแต่คดีของคุณมันเป็นกึ่ง บัตรเครดิต กึ่งแบบชำระขั้นต่ำ คือเหมือนผ่อนจ่าย เค้าพูดเยอะมาก พวกบัตรเครดิตส่วนใหญเค้าไม่สู้กัน พูดเหมือนจะให้เรายอมความและจ่าย JMT บอกว่ายอดไม่เยอะนี่ ทำไมไม่ยอมจ่ายไป เราบอกเราขอใช้สิทธิของเราเพื่อสู้คดียื่นคำให้การค่ะ เค้าบอกส่วนใหญ่คดีบัตรเครดิต ไม่มีใครมา และไม่มีใครสู้ เราเป็นคนแรกที่มาสู้
เจ้าหน้าที่พูดให้เราเขว นะ พอทนายมา ทนายถือเอกสารมาให้เรา ทำแบบให้ชำระเต็มยอดฟ้อง และผ่อนจ่าย เดือนละ 2 พัน เราบอกเราไม่ไกล่เกลี่ยนะคะ เพราะคุยกับทางบัญชีคุณแล้วเค้าไม่ยอมลดอะไร และ ขู่เรา ทนายงง เลยโทรไปหา ปรึกษาใครไม่รู้ และเดินมา เจ้าหน้าที่ศาลบอกทนายโจทย์ว่า หรือจะเลื่อนไหม เหมือนทนายเค้า ไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะมีคนสู้คดี เราพูดแทรกไปว่า ไม่เลื่อนนะคะ ลางานยาก วันนี้ขอรอศาลพิจารณาค่ะ
หลังจาก เราบอกเราขอศาลพิจารณา เค้าก็คุยกับทนายแบบปรึกษากัน เหมือนเค้าสนิทกัน ในใจนึก (ฮั้วกันป่าวว๊า) เพราะทนายโจทย์บอกมาที่ศาลบ่อยคดีเยอะ
และได้โทรหาคุณอาไพโรจน์ตลอดวันนี้ คุณอาบอกสำนวนคำฟ้องไม่ได้ระบุว่าเราผ่อนจ่ายนี่

สักพัก ทนายฝ่ายโจทย์ก็ยื่นเอกสาร 13 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ก็ถามย้ำเราอยู่นั่นแหล่ะว่า ของจำเลยมีแค่คำให้การฉบับเดียวนี่นะ เราบอกค่ะ

สักพัก เจ้าหน้าที่ พาเราไปห้องที่ศาลนั่งทำงานอยู่ เราก็นั่งอยู่หน้าห้อง ใจเต้นรัวๆ รอพูดกับศาลท่าน แต่สรุปว่าวันนี้คดีเยอะมาก ศาลท่านนขอรับคำให้การไว้พิจารณาตามข้อกฏหมาย และให้รอ อีก 2 อาทิตย์ คำพิพากษาถึงจะออก แล้วที่เราท่องคำให้การมา อดพูดเลย

เจ้าหน้าที่ก็ปริ้นใบมาให้เซ็นต์เขียนว่า
รายงานกระบานการพิจารณา
ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณา เวลา 10:30 นาฬิกา
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานวันนี้ ทนายโจทย์และจำเลยมาศาล
จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้เรื่องอายุความเพียงประเด็นเดียว ตามคำให้การฉบับลงวันที่วันนี้
จึงรับเป็นการให้การจำเลย สำเนาให้โจทย์
คู่ความแถลงร่วมกันว่า เมื่อจำเลยให้การต่อสู้เพียงประเด็นเดียวคือฟ้องโจทย์ขาดอายุความ
ดังนั้นโจทย์และจำเลยจึงไม่ติดใจสืบพยานบุคคลอีก แต่ขออ้างส่งเอกสารเป็นพยาน ของแต่ละฝ่าย
และให้ศาลพิจารณา พิพากษาไปตามรูปแบบคดี
ทนายโจทย์ อ้างส่งเอกสาร 13 ฉบับ ส่วนจำเลยอ้างส่งเอกสาร 1 ฉบับ ให้แต่ละฝ่ายตรวจดูเอกสารของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ไม่คัดค้าน รวมสำนวน
คดีเสร้จการพิจารณา รอฟังคำพิพากษาวันนี้/อ่านแล้ว

และให้ทนายโจทย์กับจำเลยเซ็นต์ และเราให้เค้าปริ้นให้เรา 1 ใบเพื่ออ่านให้คุณอาไพโรจน์ฟัง และกลับบ้านได้
เจ้าหน้าที่ให้โทรมาเชคคำพิพากษาอีก 2 อาทิตย์ หรือไปศาลเองถ้ามีเวลา
ก็ลุ้นอยู่ ขอให้ศาลพิพากษาตัดสินยกฟ้องด้วยเถิด

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94505 โดย baipai

Lucky2521 เขียน: เจ้าหน้าที่ให้โทรมาเชคคำพิพากษาอีก 2 อาทิตย์ หรือไปศาลเองถ้ามีเวลา
ก็ลุ้นอยู่ ขอให้ศาลพิพากษาตัดสินยกฟ้องด้วยเถิด


รอฟังคำตัดสินนะค่ะ แวะมาอัพเดทด้วยนะ
จะได้ศึกษาเป็นแนวทางก่อนไปเหมือนกัน
ขอให้คำตัดสินยกฟ้องนะค่ะ สู้ๆค่ะ ^^

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94507 โดย Lucky2521
ค่ะคุณBaipai
ไว้จะมาอัพเดทให้ฟังนะคะ ว่าคำพิพากษาเป็นยังไง ตอนนี้ได้แต่ภาวนา และเชื่อมั่นในคำให้การของคุณอาท่าน
สู้ๆ เป็นกำลังใจจร้า โชคดีกันนะคะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94572 โดย olehsilom
สู้ๆครับ ยังไงช่วยมาบอกความคืบหน้าด้วยนะครับ ขอให้ศาลยกฟ้องนะครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94606 โดย Lucky2521
สู้ๆ คุ่ะ คุณ olehsilom ศาลไม่มีอะไรน่ากลัว จริงๆ

เราไปขึ้นที่ศาล จ.เพชรบุรีมาค่ะ รอฟังผลคำพิพากษาอยู่ ได้ผลยังไง จะรีบมาอัพเดทให้ทุกคนได้ฟัง เมื่อเช้า 22 พค 60 โทรไป จดหมายยังไม่ออก แต่ได้เลขคดีดำ เป็น คดีแดงแล้ว คือ รอฟังคำพิพากษาศาลตัดสินค่ะ ลุ้นๆ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #94612 โดย olehsilom
ขอบคุณครับ สู้ไปด้วยกันครับ วันนี้ไปหาคุณอาไฟโรจน์มาครับ ให้ท่านเขียนคำให้การให้ เดียวรอวันขึ้นศาลเหมือนกันครับ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา - 3 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #95036 โดย Lucky2521
มาอัพเดท จร้า วันนี้ 13 มิ.ย 60 โทรไปศาลมา ศาลพิพากษา ยกฟ้อง ค่ะ ต้องขอขอบคุณทางชมรมนี้ และที่สำคัญต้องขอบคุณคุณอาไพโรจน์ ที่ให้คำแนะนำและเขียนคำให้การเพื่อการต่อสู้ในครั้งนี้ค่ะ

ทางศาลแจ้งว่าไม่มีส่งเอกสารให้ทางเรา ให้ตัวเราไปคัดคำพิพากษาเองค่ะ
ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนสู้ๆนะคะ

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #95037 โดย olehsilom

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

3 ปี 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #95059 โดย baipai
ยินดีด้วยนะค่ะ คุณLucky2521
เราจะไปขึ้นศาลวันจันทร์นี้แล้ว พยายามจำคำให้การให้มากที่สุด แต่แอบลุ้นว่าศาลท่านจะถามยากรึป่าว กลัวตอบไม่ได้ อ่านทุกเคสที่อยู่ในชมรม อ่านวนไป เผื่อเอามาปรับใช้เป็นแนวทาง เผื่อโชคดีแบบนี้บ้างค่ะ ^^

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: Badmankonsiam
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.757 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena